I znów w słowach kluczowych brakło kolekcjonerstwa ze stratą dla konferencji

.

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Dobra kultury, tożsamość historyczna, dziedzictwo narodowe – ujęcie interdyscyplinarne".

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Konferencja ma na celu dyskusję na temat zagadnień związanych z tożsamością narodową i historyczną oraz dziedzictwem kulturowym.
Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do omawianej problematyki, w toku konferencji poruszony zostanie szereg zagadnienień z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (kulturoznawstwa, prawa, historii, socjologii, sztuki, filozofii, stosunków międzynarodowych, językoznawstwa i innych).
Dyskutować będziemy w celu odnalezienia teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które przyczynią się do ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego wybranych państw i społeczeństw (Polski, Europy i reszty świata).

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

• Duma z pochodzenia a podejście do patriotyzmu
• Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego wybranych społeczeństw, narodów i grup etnicznych (np. Żydzi, Aborygeni, Ślązacy, Tybetańczycy) w dobie globalizacji
• Nacjonalizm a patriotyzm – różnice i zagrożenia w kontekście historycznych i obecnych wydarzeń politycznych
• Krajowe i międzynarodowe prawo ochrony dóbr kultury – wybrane problemy
• Rola instytucji kultury w ochronie dóbr kulturowych i narodowych
• Dziedzictwo historyczne w perspektywie turystycznej jako czynnik rozwoju regionalnego
• Globalizacja a regionalizacja – jaki kierunek obrać?
• Urynkowienie vs. upaństwowienie kultury, czyli ekonomiczne modele ochrony dziedzictwa kulturowego.
• Kultura popularna jako element dziedzictwa kulturowego
• Współczesne wyzwania związane z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego wybranych społeczeństw, narodów i grup etnicznych
• Zaakceptowanie własnej historii w kontekście polityki międzynarodowej
• Interdyscyplinarny wymiar badań nad dziedzictwem kulturowym i historycznym
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący różne dziedziny nauki.
Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów. Młodych i doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji. INFO