Aukcja Antykwariatu Antiquo Modo - przewodnik po ofercie

.

Na aukcji zgromadzono obszerny zbiór dokumentów, fotografii i książek związanych z bojami o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1914-1939. Większość z nich orbituje wokół wschodnich ziem, w tym zwłaszcza Lwowa, jako centrum kultury polskiej i niezwykle ważnego, strategicznego miejsca jeśli chodzi o wschodnią flankę ziem polskich. KATALOG 

Rozpoczynamy więc w przededniu I wojny światowej, obserwując rozwój Sokolstwa i Związków Strzeleckich, które dały zaczyn wielu późniejszym kadrom Legionów Polskich i przyszłego Wojska Polskiego.

Na przykładzie Lwowa możemy prześledzić zmieniający się teatr wojny 1914-1918: okupacji Lwowa przez Rosjan w latach 1914-1915, losów miasta w okresie 1915-1918, narastającego konfliktu z Ukraińcami (traktat brzeski 1918 r.), który swoje apogeum osiągnął w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 i Bitwy o Lwów.

W tym ostatnim dziale zwracają uwagę unikatowe fotografie i dokumenty, przedstawiające uczestników tamtych wydarzeń, a także zniszczenia, jakich doznało miasto wskutek konfliktu.

Z kolei dział związany z okresem wojny polsko-bolszewickiej dostarcza wiele rzadkich dokumentów, a także zbiór niezwykle rzadkich fotografii, prezentujących polskie lotnictwo w latach 1919-1920 zasłużone w obronie polskich granic na wschodzie (7. eskadra myśliwska im. Tadeusza Kościuszki, 6. Eskadra Wywiadowcza).

Polecamy Państwa uwadze również dział z unikalnymi fotografiami wojskowymi z okresu Legionów Polskich i Wojska Polskiego w II RP. Duże emocje wywołują niespotykane zdjęcia polskiej ekipy jeździeckiej na zawodach w hippicznych w Nicei, gdzie Polacy zdobyli Grand Prix. Wśród przedstawionych postaci widzimy m. in. Władysława Andersa (1892-1970), Karola Rómmla (1888–1967) czy Henryka Dobrzański (1897-1940), wówczas rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego - późniejszego legendarnego majora „Hubala", bohatera walk partyzanckich z Niemcami w okresie II wojny światowej.

Imponująco prezentują się również m. in. fotografie Macieja Węża, wachmistrza 2. Pułku Szwoleżerów, fotografia rotmistrza Kazimierza Buslera z 1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego czy legendarnej 7-ki Beliny w 5. rocznicę wymarszu 1. Kompanii Kadrowej (Warszawa Pałac Saski 6 VIII 1919 r.).

Miłośnikom opraw i pięknych książek proponujemy zbiór aż 22 opraw wybitnego lwowskiego introligatora, Aleksandra Semkowicza (1885-1954) - introligatora, bibliografa, miłośnika i badacza dzieł Adama Mickiewicza, inicjatora powstania Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Są to w większości oprawy kartonowe z charakterystycznymi marmurkowym okładzinami - znakiem rozpoznawczym introligatora. Ogromna większość z nich pochodzi z księgozbioru Semkowicza (exlibris), kilka posiada również dedykacje dla introligatora.

Dział pięknej książki to także ekskluzywne wydawnictwa ilustrowane. Wśród nich wyróżnia się dzieło Yacowa Chernikova („Constructions Des Formes D'architecture Et Des Machines", Leningrad 1931), prezentujące znakomite projekty architektoniczne i przemysłowe w duchu konstruktywizmu. Unikatową pozycją jest także druk „Les Colonies françaises" z 1931 roku, jeden z 21 na specjalnym papierze Madagascar, z dołączonym odręcznym projektem planszy, autorstwa Leopolda Gottlieba (1879-1934).

Nasza aukcja to także niezapomniana podróż po Lwowie, można by powiedzieć „sen o Lwowie", który możemy odbyć biorąc do ręki przedwojenne przewodniki i mapy, które prezentujemy na aukcji. Część z nich sięga jeszcze XIX-ego stulecia, w tym słynnej Powszechnej Wystawy Krajowej z 1894 roku.