Interdyscyplinarna Konferencja Góralska „W poszukiwaniu tożsamości”

.

Tematyka interesująca dla kolekcjonerów. Organizator Związek Podhalan w Polsce im. św. Jana Pawła II wraz z Krakowskim Oddziałem Związku Podhalan im. Włodzimierza Wnuka Radą Naukową Związku Podhalan Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Góral Studies Center – Centrum Badań Góralskich Instytutem Neofilologii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie Towarzystwem Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya. Konferencja naukowa poświęcona tożsamości góralskich wspólnot jest wyjątkowym wydarzeniem, które ma na celu zgłębienie bogatej historii, tradycji i kultury tych grup góralskich.  INFO

Podczas konferencji naukowcy, badacze, regionaliści, aktywiści społeczni oraz przedstawicie środowisk twórczych, a także studenci spotkają się, by wymieniać się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym dawnych i współczesnych praktyk kulturowych mieszkańców gór. Dyskusje i prezentacje będą się skupiać na różnorodnych aspektach tożsamości, obejmując m.in. język, muzykę, sztukę, stroje, architekturę, zwyczaje, relacje społeczne, sferę wierzeń i wyobrażeń, a także współczesne wyzwania związane z zachowaniem i promocją kultury obszarów górskich. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, łącząc wiedzę z zakresu antropologii, historii, etnologii, socjologii, kulturoznawstwa, sztuk pięknych oraz innych pokrewnych dyscyplin.