Kolekcja znaczków związanych z kwestami idzie pod młotek

.

Imponujący zbiór wystawiony na aukcji Antykwariatu Wójtowicz na szczęście jako całość, mam nadzieję że znajdzie kolekcjonera kontynuującego budowę kolekcji. Zbiór 169 znaczków (w tym 6 materiałowych) naklejonych na 20 tekturowych tablicach. Znaczki wielobarwne (w tym złoc.), w różnych kształtach. Część tablic podpisana (Kraków, Lwów, Nowy Sącz, Lublin, Warszawa). Znaczki poświęcone wielu tematom, w tym: TSL, Liga Kobiet, Legiony Polskie, cegiełki, Wojsko Polskie, Polska Macierz Szkolna, opłaty stemplowe, Czerwony Krzyż, Tow. "Sokół", J. Piłsudski, Naczelny Komitet Narodowy. Około 33 znaczki zawierają informacje o dacie kwesty (daty w ręcznym odpisie). Zbiór zawiera m.in.: ZOBACZ