TYLKO KOLEKCJI, TYLKO KOLEKCJI ŻAL

Na aukcjach pojawiają się kolejne kolekcje i idą w rozsypkę. Zgoda, że każda sprzedana na aukcji kolekcja stanowi zazwyczaj podstawę do budowania lub uzupełniania kolejnej. Jednak przy okazji ginie bezpowrotnie wiedza, jaką na temat swojej kolekcji zgromadził kolekcjoner. Jak tej ważnej dla dziedzictwa narodowego stracie zapobiec?