NAGRODA „KOLEKCJONERSTWO – NAUKA I UPOWSZECHNIANIE” IM. FELIKSA JASIEŃSKIEGO ZA ROK 2020

14 października 2021 roku, w Domu Spotkań z Historią w Warszawie,wręczone zostały doroczne honorowe Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego w ramach jej szóstej edycji. Nagrodę w 2016 roku ustanowiły Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie.

Kapituła przyznała Nagrody za rok 2020 w trzech przewidzianych regulaminem kategoriach.

I. Dla pracownika nauki – za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich Nagrodę otrzymała

  • Anita Soroko, za książkę "Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie". Wydawnictwo Ossolinem, Wrocław, 2020

Kapituła postanowiła także przyznać Wyróżnienie, które otrzymał

  • Radosław Kuty, za książkę "TATRY i ZAKOPANE w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego", Wydawnictwo Księgarnia i Antykwariat Górski „Filar”, Kielce 2020.

II. Dla instytucji – za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wystawy Nagrody otrzymali:

  • Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach za wystawę "Chwała Pacykowianom", eksponaty ze zbiorów własnych oraz prywatnych kolekcji – Doroty i Pawła Sobaszkiewiczów oraz Wojciecha Napierały. Wystawie towarzyszył katalog.
  • Fundacja Andrzeja Wróblewskiego z Warszawy oraz Moderna Galerija w Lublanie (Słowenia) za wystawę "Andrzej Wróblewski. Waiting Room". Z wystawą związany jest anglojęzyczny album „Waiting room”, autorstwa Magdaleny Ziółkowskiej i Wojciecha Grzybały.

III. Dla dziennikarza – za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego Nagrodę otrzymał

  • Tomasz Kuba Kozłowski za serię internetowych i multimedialnych prezentacji dedykowanych Kresom zrealizowanych w oparciu o kolekcjonerskie zbiory

Kapituła Nagrody: prof. dr hab. Krzysztof Pomian – honorowy przewodniczący, prof. zw. dr hab. Wojciech Kowalski – przewodniczący, prof. dr hab. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie – wiceprzewodniczący, dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik, wiceprezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – sekretarz, dr hab. Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Piotr Jakubowski, dyrektor Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Marek Sosenko, założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków, mecenas Leszek Koziorowski, prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, Ryszard Kruk, redaktor www.kolekcjonerstwo.pl.

Lista laureatów dotychczasowych edycji Nagrody oraz jej regulamin są dostępne na stronie www.kolekcjonerstwo.pl