Startuje KRONIK@ ważny także dla kolekcjonerów program - czy spełni oczekiwania zależy także od nas!

Zapowiedź organizatorów! Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury jako centralne repozytorium wiedzy dla instytucji i użytkowników indywidualnych.Chcesz poznawać dorobek polskiej kultury i nauki? Jesteś zainteresowany dalszym wykorzystywaniem obiektów? A może posiadasz zdigitalizowane zbiory, którymi chciałbyś podzielić się z innymi? Portal KRONIK@ powstaje z myślą o Tobie. KRONIK@ czyli Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury to portal, który zgromadzi w jednym miejscu cyfrowe kopie najcenniejszych lub zagrożonych zniszczeniem obiektów kultury i nauki. Tworzymy go, żeby użytkownikom internetu umożliwić powszechny dostęp do zasobów, a instytucjom i prywatnym kolekcjonerom przechowywanie swoich zbiorów w sposób bezpieczny. To multiwyszukiwarka zasobów nauki i kultury, z których będzie można w prosty sposób tworzyć własne zbiory czy kolekcje oraz dowolnie je wykorzystywać. Projekt „KRONIK@” jest realizowany w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020. INFO