Muzeum Narodowe w Szczecinie pamięta o kolekcjonerskim rodowodzie!

Ukazało się dzieło wybitne "Stettin/Szczecin - Jedna historia/Einegeschichte" (wyd. 2021), opisujące rodowód i dzieje muzeum, z racji historii i położenia o wielce skomplikowanych losach. Szacunek za pamięć o wkładzie w jego rozwój kolekcjonerów Czytam we wstępie ważne słowa dra Dariusza Kacprzaka: Muzeum Narodowe w Szczecinie wyroslo z późnośredniowiecznej i przede wszystkim nowożytnej tradycji kolekcjonerskiej książąt Pomorza z dynastii Gryfitów, powstało z inicjatywy i pasji kolekcjonerskiej XIX wiecznego mieszczaństwa oraz zaangażowania pierwszych pokoleń polskich mieszkańców Szczecina. Przeczytajcie bo warto!