Kolekcjonerzy i artyści z dworów i pałaców, pod red. Stanisława Borowiaka

Jeśli przeoczyliście to dzieło z roku 2019 to warto po niego sięgnąć! ,,Studnia i Materiały Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy" jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w dobrzyckim pałacu w 2018 r. Towarzyszyła ona eksponowanej wówczas wystawie "Twórczość artystyczna ziemian. Malarstwo i grafika." starającej się zwrócić uwagę na rolę amatorskiej twórczości artystycznej w życiu warstwy ziemiańskiej oraz ukazać różnorodność uprawianej przez ziemian sztuki. Wśród tych zagadnień poruszała się większa część wygłaszanych na konferencji referatów, interesujących również dlatego, że pisanych z różnych perspektyw badawczych, odzwierciedlających zainteresowania ich autorów, wśród których znajdziemy historyków, historyków sztuki, regionalistów i genealogów. Drugi krąg tematyczny stanowiła problematyka związana  z kolekcjonerstwem, w tym zwłaszcza kwestia źródłowych napotkanych w badaniach nad niegdysiejszymi zbiorami i kolekcjami w ziemiańskich rezydencjach. SPIS TREŚCI