Muzealnictwo 2021 - pismo ważne dla muzealników, ale i dla kolekcjonerów

W ciekawym na zwykle roczniku zwracam, co zrozumiałe, uwagę na kolekcjonerskie teksty: TRADYCYJNE NARZĘDZIA STOLARSKIE. KOLEKCJA HISTORYKA, Marek Wrede, MARYNARZ, DYPLOMATA, KOLEKCJONER – ANDRZEJ WAWRZYNIAK (1931–2020), Joanna Wasilewska, MUZEUM UCZELNIANE – MUZEUM W UCZELNI. STRAŻNICY DZIEDZICTWA AKADEMICKIEGO WEDŁUG UREGULOWAŃ PRAWNYCH I PRAKTYKI POBIERZ