Przeczytajcie artykuł Piotra Sarzyńskiego a potem pobiegnijcie na wystawę "Stan rzeczy"!

W tygodniku "Polityka" (nr 21) ciekawy tekst o bardzo kolekcjonerskiej wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Organizatorzy wystawy piszą: Rzeczy zgromadzone na wystawie pochodzą z różnych epok, kultur i stron świata. Prezentujemy je w układzie odpowiadającym rytmowi dnia i nocy – od porannej toalety poprzez domową rutynę aż po zabawę, odpoczynek i sen. Kształtu i funkcji wielu tych przedmiotów prawie nikt nie pamięta, podobnie jak ich nazw: szkandela, parura, lizeska, egreta, szatlenka, robdeszan. Forma pozostałych zmieniła się tak bardzo, że dziś nie umielibyśmy się nimi posłużyć – młodzi użytkownicy smartfonów zapewne nie potrafiliby zadzwonić z telefonu z 1932 roku i nie uruchomiliby powojennego projektora Bajka. Zapraszamy do świata rzeczy i obyczajów, których już nie ma. Wystawa czynna do 7 sierpnia 2022 roku.