Porzucone kolekcje - problem wart poważnej debaty!

Zabytki na skupie złomu. Eksperci apelują o zgłaszanie porzuconych kolekcji do urzędów konserwatorskich - PRZECZYTAJCIE  Do tematu wrócę!