Kolekcjonerom tematów karpackich polecam

Ukazał się I (2021) numer Rocznika "Res Carpathica", którego wydawcą jest Stowarzyszenie Res Carpathica. Numer datowany na rok 2021 ukazał się roku 2022, szkoda że nie skorygowano daty. Zawartość numeru bardzo cenna SPIS TREŚCI