Chcemy nasze wybitne dzieła sztuki mieć w kraju czy zagranicą?

W artykule Malczewski za 20 milionów w Rzeczpospolitej z 24.11.22 Janusz Miliszkiewicz wraca do tematu sprowadzania z zagranicy na polski rynek aukcyjny wybitnych polskich dzieł sztuki. Zwraca uwagę, że zubaża to i tak słabą rozpoznawalności naszej kultury poza granicami Polski. Temat wart jest szerszej debaty na tle rosnących obrotów polskiego rynku aukcyjnego.