Od kolekcjonerstwa do nauki - przypadek profesora Andrzeja Friszke

Przeczytajcie w tygodniku "Polityka" z 23-29 listopada 2022 tekst Wiesława Władyki zatytułowany Obywatel historyk, w którym pokazano drogę jaką od kolekcjonerstwa (zwanego w tekście zbieractwem) fotografii polityków okresu międzywojnia profesor Andrzej Friszke doszedł do pozycji wybitnego znawcy polskiej historii.