Życie kolekcjonerskie wcale nie musi przenosić się wyłącznie do internetu.

Odbyło się już XXII Spotkanie Kolekcjonerskie organizowane cyklicznie przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych. Pasjonaci dawnych akcji, obligacji i listów zastawnych mieli możliwość wysłuchać interesującego panelu dyskusyjnego prowadzonego przez Leszka Koziorowskiego z udziałem Jacka Mazura i Macieja Kurka, autorów znakomitych katalogów odpowiednio dłużnych skarbowych papierów wartościowych oraz obligacji komunalnych. Rozpoczęły się także zapisy na najnowszą książkę Macieja Kurka, czyli Katalog listów zastawnych z ziem polskich. Oprócz dyskusji kolekcjonerzy wysłuchali informacji o nowo odkrytych akcjach prezentowanej przez Leszka Koziorowskiego - prezesa Stowarzyszenia, a także mieli możliwość dyskusji, oglądania własnych zbiorów i oczywiście handlu i wymiany. Odbywające się od 12 lat Spotkania Kolekcjonerskie świadczą, że w przypadku dobrze zorganizowanych i ciekawych spotkań kolekcjonerzy z przyjemnością w nich uczestniczą.  INFO