FILATEL.PL nowe internetowe kolekcjonerskie czasopismo

Redaktor naczelny Marek Jedziniak - laureat Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego. Numer 1 (1) - Grudzień 2022 Na początku trzej redaktorzy pokrótce przedstawiają nowy miesięcznik i siebie samych (s. 4-7). Śladami pamięci Andrzeja Fischera idzie Piotr Pelczar (s. 8-16). Roman Perkowski pisze o fascynującej perforacji arkusza sprzedażowego znaczka Wodzowie 1944 (s. 16-23, także strona tytułowa). Marek Zbierski przedstawia pierwszą część materiału na temat wykorzystania druków i formularzy pocztowych z lat 1918-1939 w eksponatach tematycznych (s. 23-28). Leszek Ośródka opisuje historię pocztową miasta Łodzi w okresie II wojny światowej. (s. 28-33). Dalej: artykuły o pamiątkach po Marianie Haydzickim, ojcu maksimafilii (s. 33-34), błędach druku na całostkach pocztowym dawnego zaboru austriackiego (s. 34-35), błędach druku na polskich całostkach Fi Cp 106 i Cp 121 (s . 35-38) oraz rzadkość całostek Fi Cp 101 (s. 38-39) Sławomira Bema, Marcina Gromka, Bernarda Jesionowskiego i Piotra Pelczara. Tadeusz Jarawka pisze o liście S. Miksteina (s. 40-41). Janusz Berbeka (s. 41-42) i Piotr Pelczar (s. 43-45) zajmują się kolorami znaczków, a Marek Jedziniak przedstawia pierwszą część cyklu o komputerach w filatelistyce (s. 45-49). Marek Zbierski zaprasza na prezentację klubów zainteresowań PZF (s. 49). Jako pierwszy Roman Babut przedstawia Klub Olimpijczyk (s. 50). Na końcu numeru Marek Jedziniak prezentuje pierwsze wydania Poczty Polskiej z 2022 roku.  POBIERZ