Rok 2023 - rokiem Jerzego Nowosielskiego

Zerknijcie do tygodnika "Polityka" z 11 stycznia do interesującego tekstu Piotra Sarzyńskiego zatytułowanego Ponad doczesność na temat artysty, którego twórczość jest przedmiotem marzeń wielu kolekcjonerów!