Kolekcjonerom tematu Karpaty podpowiadam!

Stowarzyszenie „Res Carpathica” ogłasza publiczną subskrypcję na wydanie drukiem drugiego tomu Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica” za rok 2022. Będzie to – jak w przypadku poprzedniego tomu – edycja albumowa w pełnym kolorze na kredowym papierze z foliowanymi literami na okładce ze skrzydełkami o objętości 320 stron, składająca się z czterech działów: naukowego, popularnego, recenzyjnego i kronikarskiego, wzbogacona o część popularyzującą działalność karpacką członków Stowarzyszenia „Res Carpathica” (tutaj spis treści). Chcący stać się szczęśliwymi posiadaczami rzeczonego tomu, mogą wpłacać na oficjalne konto bankowe Stowarzyszenia o numerze: 48 1140 2004 0000 3402 7627 0338 (mBank) kwotę w wysokości 90,- zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych). W tytule przelewu należy napisać: WPŁATA NA CELE STATUTOWE – ROCZNIK NR 2. Po ukazaniu się drukiem naszego rocznika, zostanie on przesłany za pobraniem na adres widoczny w treści przelewu. Istnieje również możliwość odebrania książki osobiście podczas krakowskiej i warszawskiej promocji tomu. Termin subskrypcji mija 15 kwietnia 2023.