Piękny przykład troski Muzeum SGGW o otrzymaną kolekcję - GRATULACJE!

PORTRET RODZINNY, czyli o niezwykłym archiwum fotografii rodziny Konrada Millaka. Zbiory Muzeum SGGW powiększają się z roku na roku, skupiając coraz większą grupę obiektów, w tym także unikalnych i wyjątkowych pod wieloma względami przedmiotów, dokumentów, fotografii, których wartości nie sposób przeliczyć czy oszacować. Są tak szczególne, tak unikatowe, i nie dość, że wpisują się w historię naszej Alma Mater, to jeszcze można je osadzić w znacznie szerszych kontekstach czasoprzestrzennych, czy to na tle społeczno-politycznym, historycznym, artystycznym, czy obyczajowym. Do takiej grupy muzealiów niewątpliwie zalicza się zbiór fotografii rodowych Konrada Millaka, pułkownika Wojska Polskiego, lekarza weterynarii, a także wykładowcy akademickiego w UW, a następnie w SGGW. Zespół obejmujący ponad 200 ujęć fotograficznych datowany w całości od 2 poł. XIX wieku do 1 poł. XX wieku.

Link do artykułu: Niezwykłe archiwum fotografii w zbiorach Muzeum SGGW