Kolekcjonerom i wielbicielom twórczości Meli Muter podpowiadam!

Rozpoczęło dzialność Mela Muter Research Center celem prowadzenia badań i popularyzacji wiedzy o życiu i twórczości wybitnej artystki. Mela Muter - kobieta o wyjątkowej osobowości, wybitna malarka, znakomita pejzażystka, ale przede wszystkim wzięta portrecistka. Przed jej sztalugami zasiadały najciekawsze osobistości z kręgów polskich, francuskich i międzynarodowych. Malowała swoją rodzinę, przyjaciół, kolegów artystów, literatów, m.in. kilku laureatów Nagrody Nobla (Władysława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Romaina Rollanda), muzyków, naukowców, polityków i działaczy, dyplomatów, marszandów, osoby należące do intelektualnych i artystycznych elit Paryża, ale także nieznanych z nazwiska starców, kobiety i dzieci.Mela Muter, a właściwie Maria Melania Mutermilch, z domu Klingsland, urodziła się w 1876 roku w Warszawie. Zmarła w 1967 roku w Paryżu. Pochodziła z dobrze sytuowanej, zasymilowanej rodziny żydowskiej. Choć rodzice zadbali o jej wykształcenie, doświadczyła trudności, jakie były udziałem wszystkich młodych utalentowanych kobiet, marzących o karierze artystycznej pod zaborem rosyjskim pod koniec XIX wieku. W 1901 roku, w poszukiwaniu szerszych możliwości rozwoju swego talentu, wyjechała wraz z mężem Michałem Mutermilchem i synem Andrzejem do Paryża. We Francji spędziła resztę życia. Jak inne kobiety artystki tamtej epoki musiała walczyć o uznanie, łączyć obowiązki rodzinne z pracą zawodową.

Choć twórczość artystki była i jest obecna w dyskursie historii sztuki i kulturze popularnej w Polsce i we Francji, to dotychczas nie doczekała się ona gruntownych badań naukowych i systematyzacji. Powodem ku temu jest m.in. jej rozproszenie geograficzne: prace Meli Muter można znaleźć w Polsce, we Francji, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Izraelu, Ukrainie i in. Dostęp do nich jest utrudniony, ponieważ większość z nich znajduje się w kolekcjach prywatnych. Aby uzupełnić tę lukę, zostało powołane do życia Mela Muter Research Center, którego nadrzędnym celem jest identyfikacja, opis, ochrona i upowszechnienie dorobku artystycznego artystki oraz dogłębne badania nad jej biografią, kontaktami artystycznymi i towarzyskimi.


Pierwszy etap działań Mela Muter Research Center obejmie:

  • przygotowanie pierwszej kompleksowej monografii Muter, autorstwa dr Ewy Bobrowskiej, a także opracowań dotyczących jej relacji z innymi artystami;

  • zaprojektowanie i budowa cyfrowego muzeum na podstawie materiałów archiwalnych i prac artystki;

  • publikację biografii popularyzującej jej życie i twórczość;

  • szereg działań edukacyjnych, w tym warsztaty plastyczne;

  • przeprowadzenie badań technologicznych, tzw. badań nieniszczących, obrazów olejnych na różnych podłożach (płótno, tektura, sklejka) z różnych kolekcji polskich, opracowanie i publikacja ich wyników.

Działalność Mela Muter Research Center wspiera  RADA PROGRAMOWA    złożona z ekspertów z różnych dziedzin. INFO