Kolekcjonerzy krakowskich fotografii nie przeoczcie tej książki

Książka dr Barbary Zbroi Za obiektywem. Krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku. W obszernym i bogato ilustrowanym opracowaniu przedstawiono portrety szesnastu fotografów prowadzących zakłady w Krakowie w pierwszej połowie XX wieku. Autorka, bazując na bogatych źródłach archiwalnych oraz informacjach uzyskanych od rodzin, opracowała wielowątkowe biogramy często całkiem zapomnianych rzemieślników, wypełniając tym samym białą plamę w historii krakowskiej fotografii. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wśród opisanych znajdują się osoby z dużym dorobkiem, o których wcześniej nie było nic wiadomo. Niewątpliwie dużą zasługą Autorki jest również przypomnienie kilku ważnych fotografów pochodzenia żydowskiego, co czyni książkę ważną również z punktu widzenia dziedzictwa, historii oraz pamięci o krakowskich Żydach. Opisano również fotografki, co niewątpliwie jest kolejnym atutem publikacji. Opracowanie dostarcza nie tylko nowej wiedzy, ale jest też ważne z punktu widzenia ikonografii. Wśród klasycznej fotografii atelierowej, znajdziemy w nim portrety fotografów, jak również niepublikowane dotychczas projekty architektoniczne i zdjęcia niektórych zakładów fotograficznych. Bohaterami publikacji są: Pelagia Bednarska, Adam Borowiec, Dawid i Ernestyna Ettingerowie, Zygmunt Garzyński, Jakub Gols, Jakub Guschinow, Tadeusz Jabłoński, Adam Karaś, Wilhelm Kleinberg, Franciszek Kryjak, Józef Kuczyński, Klementyna Mien, Józef Neider, Ignacy (Izaak) Pretzel, Leo (Leon, Leizer) Sprung i Emilia Urbańczykówna. INFO