Ważny tekst na temat relacji kolekcjonerzy - muzea!

Zachęcam do lektury w Tygodniku Powszechnym (23.04.23) artykułu Magdaleny Łanuszki AFERA NEPALSKA na przykładzie relacji kolekcjonerzy / muzea, a w tym przypadku Kossaków (nie tych krakowskich) a The Metropolitan Museum of Art, podejmuje temat globalny i ponad czasowy - darowizn, proweniencji, opisów muzealnych, katalogów etc.