"Biały sześcian rusza w drogę" - o nowej definicji muzeów

W "Tygodniku Powszechnym" (23.07.23) Anna Pajęcka w konkluzji stwierdza: Muzeum nie jest wyłącznie elementem infrastruktury na kulturalnej mapie, koniecznym i nielikwidowanym, jego funkcjonowanie, a więc los, zależy od społecznej użyteczności. Myśl słuszna tylko niestety nowa definicja z tym problemem obchodzi się po macoszemu, na co zwracam uwagę  TUTAJ