MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „THE EXPERIENCE OF ACADEMIC HERITAGE”

W dniach 4-7 lipca na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych oraz UNIVERSEUM. Czekamy na wnioski z konferencji ważnej także dla współpracy muzeów uczelnianych z kolekcjonerami.  INFO