SPOTKANIA Z ZABYTKAMI - nowa edycja!

Ukazał się numer 1/2024, którego wydawcą jest Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków. Z kolekcjonerskiej perspektywy zwracam uwagę na trzy artykuły. Zacznę od Kolekcja to radość i .... mnóstwo kłopotów, w którym Andrzej Starmach opowiada o swojej kolekcji i darowiźnie, porównywalnej z tą dokonaną przed wiekiem przez Feliksa Jasieńskiego. Kolejny artykuł to rozmowa z Andrzejem Grzymałą-Kazłowskim Romski kicz? Czasami nie mogę się oprzeć Wybitny kolekcjoner snuje fascynującą opowieść o kolekcjonerstwie przedmiotów związanych z kulturą romską. Trzeci tekst to wywiad z Jackiem Dehnelem zatytułowany Człowiek to tylko epizod w długim życiu przedmiotów. Przemawia do mnie konkluzja dzieląca kolekcjonerstwo na dwa systemy, jeden oparty na pieniądzu, a drugi na czasie, o szczegóły odsyłam do tekstu. Po lekturze kwartalnika od dechy do dechy nie mam pewności, czy jego nowa koncepcja spełni oczekiwania pokoleń wychowanych na jego dotychczasowej formule. Zachęcam Redakcję do zorganizowania dyskusji na ten temat!  SPIS TREŚCI