Obowiązkowo na bibliotecznej półce kolekcjonerów ekslibrisów

Dzieło autorstwa Katarzyny PodniesińskiejEkslibrisy bibliotek polskich i księgozbiorów obcych wykonanych przez polskich artystów w zbiorach Gabinetu Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie. Ekslibrisy, czyli umieszczane w książkach znaki własnościowe początkowo, zwykle wykonywane przez rzemieślników, jedynie oznaczały posiadacza danego egzemplarza; pod koniec XIX wieku, gdy ich projektowaniem zajęli się wybitni plastycy, stały się raczej obiektem kolekcjonerskim coraz luźniej związanym z książką, budzącym zainteresowanie licznych zbieraczy. Katalog przedstawia zbiór ekslibrisów przechowywany w Gabinecie Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie. We wstępie znajdują się informacje dotyczące kolekcji i historii jej pozyskiwania. W części katalogowej zaprezentowano 1367 ekslibrisów, głównie z XIX i początku XX wieku (liczne z okresu Młodej Polski), ale pojawiają się też okazy z XVI–XVIII wieku oraz czasów międzywojennych i 2. połowy XX stulecia. Ilustracjom towarzyszą opisy, krótkie glosy i bibliografie. INFO