ARTINFO.PL ogłasza wyniki rynku sztuki za 2023 rok

Warto zapoznać się z Raportem tak ważnej na naszym rynku sztuki instytucji. To  kolejne opracowanie w tym sektorze, co tylko potwierdza celowość pilnego zorganizowania nazwijmy to konferencji uzgodnieniowej, zmierzającej do wypracowania powszechnie akceptowalnych, także z punktu widzenia audytorów, standardów raportowania aukcyjnego rynku sztuki w Polsce. Autor Raportu Artinfo Maciej Gajewski rozpoczyna tekst konkluzją; Po „pandemijnym” szczycie rynku w 2021 roku, z historycznie wysokim wolumenem sprzedaży aukcyjnej (630 mln zł) następują dwa lata korekty. Rok 2023 zamknął się wynikiem sprzedaży na poziomie 436,9 mln zł, o ponad 20% niższym niż przed rokiem, ale w dalszym ciągu 15% powyżej poziomu sprzedaży sprzed pandemii. To fakt, że na rynku odnotowujemy niższe obroty już od dwóch lat. Natomiast nie wynika z tego, że klienci rezygnują z zakupów dzieł sztuki. Zmniejszyła się raczej intensywność handlu na polskim rynku. Mniejsza sprzedaż wynika w dużej mierze z niższej liczby aukcji przeprowadzonych przez domy aukcyjne i galerie. Zorganizowano o ponad 80 aukcji mniej w 2023 roku, co oznacza oczywiście mniej zaoferowanych w ciągu roku obiektów, a w konsekwencji, ilościowo, niższą sprzedaż. Jeśli spojrzymy na liczbę wylicytowanych obiektów na aukcjach, to tutaj spadek wyniósł jedynie 10%. Jednak zabrakło w 2023 roku rekordowych transakcji, które zazwyczaj mocno wpływały na ostateczny wynik roczny. POBIERZ