Bydgoskie Centrum Sztuki - ważny punkt na kolekcjonerskiej mapie

Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego organizuje wystawy, prelekcje i spotkania z artystami, koncerty, a także prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą. Kolekcjonerom zwracam uwagę na Biuletyn Rzeźby, w aktualnym teksty dotyczące między innymi Elie Adelmana i Wacława Koniuszki. Redaktor naczelna Marta Kardas zamieszcza refleksje na temat współczesnego kolekcjonerstwa . INFO