Herstorie w ochronie zabytków – Izabela Czartoryska i pierwsze muzeum narodowe

Przeczytałem na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa: „Ojczyzno! Nie mogłam Cię bronić, niech Cię przynajmniej uwiecznię” pisała Izabela Czartoryska w przedmowie do katalogu swoich zbiorów. Poznajmy nietuzinkową kobietę, która zgromadziła kilka tysięcy pamiątek do dziś stanowiących fundament polskiego muzealnictwa narodowego. Zachęcam do lektury  POBIERZ  i do refleksji, czy instytucje odpowiedzialne za narodowe dziedzictwo dostrzegają znaczenie i problemy współczesnego prywatnego kolekcjonerstwa dla ochrony i upowszechniania dziedzictwa narodowego?