Kolejna kolekcjonerska książka dra Dariusza Kacprzaka - pierwszego laureata Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego

"Kolekcja Doeringów" to efekt kilku lat poszukiwań i dociekań autora, który odtworzył kolekcję Fridy i Wilhelma Doeringów - szczecińskich mecenasów sztuki, właścicieli willi przy obecnej alei Wojska Polskiego 84 [Willi Lentza] od roku 1911 do lat 30. XX w.
Ta publikacja to pierwszy katalog dzieł zgromadzonych przez Doeringów. Zgromadzone przez Fridę i Wilhelma Doeringów dzieła w wyniku działań i skutków II wojny światowej uległy rozproszeniu i rozmaitym przemieszczeniom, a także zmieniły swój status własnościowy. Obecna publikacja, będąca pierwszą próbą rekonstrukcji kolekcji Fridy i Wilhelma Doeringów, dokumentuje niegdysiejsze szczecińskie zasoby artystyczne oraz wpisuje je na kolekcjonerską mapę Europy. Stanowi, jak się wydaje, istotny przyczynek do badań szczecińskiego kolekcjonerstwa i muzealnictwa. Jest także rodzajem przewodnika po malarstwie niemieckim drugiej połowy XIX i początku XX wieku, przedstawiając reprezentatywny obraz aspiracji artystów wyrosłych w duchu monachijskiego późnego realizmu, podążających w kierunku modernizmu nadającego ton berlińskiej scenie artystycznej... Dariusz Kacprzak, Wprowadzenie   INFO