Wybitni kolekcjonerzy Anna Woźniak-Starak i Jerzy Starak - „Zasłużeni kulturze”

26 czerwca 2024 podczas uroczystości w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" otrzymało małżeństwo Anny i Jerzego Staraków. Odznaczenia wręczyła Ministra Kultury Hanna Wróblewska. Państwo Starakowie znani są jako kolekcjonerzy i mecenasi sztuki, których działania przyczyniają się do upowszechniania wiedzy i promocji dorobku znakomitych artystów polskich XX i XXI wieku. Trzon ich kolekcji stanowi sztuka polska po 1945 roku; ich zainteresowania koncentrują się wokół malarstwa i rzeźby lat 50-tych, 60-tych i 70-tych.

Kolekcja zawiera prace kilkudzisięciu artystów, wśród których znajdujemy najwybitniejsze nazwiska: Magdalena Abakanowicz, Andrzej Wróblewski, Alina Szapocznikow, Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Henryk Stażewski, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Wojciech Fangor, Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski, Tadeusz Brzozowski, Władysław Hasior, Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Alfred Lenica, Jan Dobkowski, Igor Mitoraj, Teresa Pągowska, Ryszard Winiarski i inni. To jedna z najwiekszych prywatnych kolekcji sztuki w Polsce. Jej zbiory można oglądać w budynku SPECTRA ART SPACE w Warszawie. Starakowie jako pierwsi polscy kolekcjonerzy zaprezentowali zbiór prac Andrzeja Wróblewskiego zagranicznej publiczności podczas Biennale w Wenecji („In the First Person" - Wydarzenie towarzyszące 60. Międzynarodowej Wystawie Sztuki - La Biennale di Venezia, 20 kwietnia - 24 listopada 2024). Fundacja Rodziny Staraków istnieje od 2008 roku i realizuje cele związane z edukacją i rozwojem utalentowanej artystycznie młodzieży oraz nauczycieli publicznych liceów plastycznych. Serdecznie gratuluję!  INFO