"Spotkania z Zabytkami" Numer 3-4, 2023

Jak poprzednie, na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim, ukazał się ostatni w dotychczasowej formule numer czasopisma, jakże potrzebnego kolekcjonerom i historykom sztuki.  Co przyniesie przyszłość temu zasłużonemu dla zabytków i kolekcjonerstwa pismu? SPIS TREŚCI