"Spotkania z Zabytkami" Numer 11-12, 2022

Jak poprzednie, na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim, ukazał się kolejny numer czasopisma, jakże potrzebnego kolekcjonerom i historykom sztuki. SPIS TREŚCI