Daty

Fakty

Digitalizacja kolekcji

Polska kultura poniosła wielkie straty w efekcie wojen światowych, dlatego wszelkie działania mające na celu ochronę i upowszechnianie wiedzy o zawartości zachowanych i odbudowywanych kolekcji – także prywatnych – winny mieć wsparcie ze strony Mecenatu Państwa. Uważamy, że jednym z priorytetowych działań w tym zakresie jest pomoc w digitalizacji kolekcji prywatnych. Chcemy budować w tym obszarze pomost między środowiskiem kolekcjonerskim a instytucjami państwowymi, w tym przede wszystkim z Centrami Kompetencji, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwami Państwowymi i wszelkimi placówkami publicznymi zajmującymi się digitalizacją zasobów kultury. To instytucje z mocy prawa i swoich założeń statutowych zobligowane do ochrony spuścizny kulturowej; dlatego stoimy na stanowisku, że potrzeby środowiska kolekcjonerskiego, w większym niż dotychczas zakresie, winny pojawić się w centrum ich zainteresowania.

Pomost, o jakim myślimy i marzymy, zmierza do uformowania systemowych struktur i rozwiązań zapewniających partnerskie relacje między instytucjami państwowymi powołanymi do ochrony dziedzictwa kulturowego a kolekcjonerkami i kolekcjonerami, którzy wielkim wysiłkiem zgromadzili i gromadzą kolekcje ważne z punktu widzenia polskiej kultury i historii. Chcemy, aby ich wiedza służyła w większym niż dotychczas stopniu ogółowi społeczeństwa.

Działalność digitalizacyjna jest częścią budowania takiego pomostu, w ramach którego chcemy inspirować działania, mogące w efekcie wesprzeć środowisko kolekcjonerskie w zakresie:

1. Opracowywania i katalogowania kolekcji prywatnych;

2. Konserwacji obiektów składających się na kolekcję;

3. Digitalizacji i udostępniania on-line kolekcji;

4. Ochrony kolekcji podarowanych i osieroconych;

5. Realizacji wystaw stacjonarnych i wirtualnych;

6. Publikacji dorobku kolekcjonerskiego w formie tradycyjnej oraz IT;

7. Udostępniania kolekcji osobom niewidomym i niedowidzącym poprzez audiodeskrypcję.

Zależy nam na Państwa opiniach, gdyż dzięki nim sprawniej będziemy tworzyć pomost, niezbędny do wypracowania odpowiednich standardów współpracy.

Warto wiedzieć więcej

 • Polski Indeks Aukcji Sztuki - PIAST

  Wyniki wybranych aukcji wg onebid: WDA (05.07.20) PIAST2-4 i PIAST3-20. SDA (27.06.20) dział malarstwo dawne PIAST2-92 i PIAST3-111, PDA (25.06.20) PIAST2-89 i PIAST3-63, Agra Art (21.06.20)...

 • Prace naukowe dotyczące kolekcjonerstwa - zbieramy informacje!

  Dr Milena Wożniak-Koch, rozprawa doktorska, Kolekcja i tożsamość. Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jako wyraz identyfikacji kulturowo-narodowej (1880-1939)....

 • Kalendarz Kolekcjonera 2020 i następne

  Czy ktoś podejmie się wykonania tego ważnego zadania? Chętnie podejmę się współpracy w tej sprawie!

 • Wikipedia - Kolekcjonerstwo

  Wikipedia zawiera podaną niżej definicję Kolekcjonerstwa. Czy ona oddaje sens tego co robimy? Według mnie pomija istotne wątki. Zapraszam do wymiany uwag w tej kwestii. Kolekcjonerstwo (łac....

 • Archiwum Historii Kolekcjonerek

  Bohaterkami Archiwum są kobiety, które żyły w różnych epokach i warunkach, miały rozmaite profesje i doświadczenia, różne zainteresowania i pasje, w tym kolekcjonerskie. Budowały własne kolekcje,...

 • Klasyfikacja kolekcji - czy jest kompletna?

  Na podstawie moich obserwacji środowiska kolekcjonerskiego sugeruję zastosowanie podanej niżej klasyfikacji. Skala występowania poszczególnych klas jest różna, od popularnych po jednostkowe...