Program "Bezpieczne zbiory - bezpieczne kolekcje"

Kolekcjonerki i kolekcjonerzy mogą samodzielnie sporządzić dokumentację swoich kolekcji w ramach funkcjonującego już od kilku lat programu Bezpieczne zbiory - bezpieczne kolekcje. Dzięki programowi możliwe jest opracowanie karty identyfikacyjnej obiektu, niebędnej podczas odzyskiwania utraconych kolekcji.