Daty

Fakty

Spotkanie w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

07.04.2016 r. na zaproszenie prof. Renaty Tańczuk gościłam na zajęciach Ja, my, oni w kolekcjach III roku kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Tematem spotkania była ankieta "Ochrona i upowszechnianie prywatnych kolekcji", którą przeprowadziłam w 2015 roku oraz sytuacja środowiska kolekcjonerskiego.
     Moje refleksje dotyczące realizacji ankiety stanowiły rozszerzenie raportu, który dzięki prof. Renacie Tańczuk studentki i studenci znali. Opowiadałam o prowadzonych przez siebie pracach związanych z ankietowaniem, jak również o problemach na jakie napotkałam w trakcie tego działania. Wywód połączony był z moimi przemyśleniami na temat środowiska kolekcjonerskiego, które uznaję za niejednorodne, mające trudności w zdefiniowaniu własnych priorytetów i w efekcie działające niekonsekwentnie. Po przedstawieniu przeze mnie postaw kolekcjonerów z jakimi zetknęłam się podczas badania, jedna ze studentek wskazała na paradoks: obawy kolekcjonerów o kolekcje są ważniejsze od kolekcji. Uważam, że warto, by dojrzali kolekcjonerzy zwrócili uwagę na ten wniosek, gdyż wypłynął on od młodej osoby, postrzegającej kolekcje z perspektywy zupełnie odmiennej niż ich punkt widzenia.
     Studentki i studenci obecni na spotkaniu piszą licencjackie prace o kolekcjonerstwie. Na potrzeby tychże prowadzą rozmowy, ankietują ludzi posiadających kolekcje. Przy okazji dyskusji o kolekcjach osieroconych jedna ze studentek przywołała rozterki swoich rozmówców, 30-letnich kolekcjonerów płyt winylowych, stawiających sobie pytanie: "Co się stanie z płytami, gdy umrę?". W moim odczuciu, obecne środowisko kolekcjonerskie powinno traktować takie reakcje, jako sygnał do zrewidowania własnych poczynań w zakresie budowania stabilnego systemu ochrony kolekcji prywatnych.
     Pani prof. Renacie Tańczuk, której naukowy dorobek dotyczący kolekcjonerstwa jest nie do przecenienia, serdecznie dziękuję za zaproszenie na zajęcia. Studentkom i studentom kulturoznawstwa dziękuję za uwagi i konfrontację, która była dla mnie ważna.

Bernadetta Czapska

Warto wiedzieć więcej

 • Polski Indeks Aukcji Sztuki - PIAST

  Wyniki wybranych aukcji wg onebid: Ecole (01.06.20) PIAST2-15 i PIAST3-38, WDA (01.06.20) PIAST2-15 i PIAST3-28,  Rempex (27.05.20)  PIAST2-38 i PIAST3-25, KDA (26.05.20) PIAST3-66 i PIAST3-42,...

 • Prace naukowe dotyczące kolekcjonerstwa - zbieramy informacje!

  Dr Milena Wożniak-Koch, rozprawa doktorska, Kolekcja i tożsamość. Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jako wyraz identyfikacji kulturowo-narodowej (1880-1939)....

 • Kalendarz Kolekcjonera 2020 i następne

  Czy ktoś podejmie się wykonania tego ważnego zadania? Chętnie podejmę się współpracy w tej sprawie!

 • Dzieła o niezwykłej historii

  Cenna inicjatywa DA Agra-Art służąca poszerzaniu kolekcjonerskiej wiedzy Link

 • Wikipedia - Kolekcjonerstwo

  Wikipedia zawiera podaną niżej definicję Kolekcjonerstwa. Czy ona oddaje sens tego co robimy? Według mnie pomija istotne wątki. Zapraszam do wymiany uwag w tej kwestii. Kolekcjonerstwo (łac....

 • Archiwum Historii Kolekcjonerek

  Bohaterkami Archiwum są kobiety, które żyły w różnych epokach i warunkach, miały rozmaite profesje i doświadczenia, różne zainteresowania i pasje, w tym kolekcjonerskie. Budowały własne kolekcje,...

 • Klasyfikacja kolekcji - czy jest kompletna?

  Na podstawie moich obserwacji środowiska kolekcjonerskiego sugeruję zastosowanie podanej niżej klasyfikacji. Skala występowania poszczególnych klas jest różna, od popularnych po jednostkowe...