Udział kolekcjonerów w badaniu

Proponujemy zapoznanie się z publikacją  "Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badania prawa ochrony dziedzictwa kultury" pod redakcją Alicji Jagielskiej-Burduk, Wojciecha Szafrańskiego, Piotra Lasika. Badania zrealizowano w ramach projektu „Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury 2012/05/D/HS5/02822” i przeprowadzono z udziałem trzech grup: kolekcjonerów, przedstawicieli organów ochrony zabytków i instytucji kultury. 

Udział kolekcjonerów w tym badaniu jest bardzo istotny dla spraw związanych z ochroną i upowszechnianiem prywatnych kolekcji. Kwestie dotyczące tych kolekcji i ich twórców podejmowane są głównie w rozdziale 2 publikacji i w Aneksie