Daty

Fakty

Artykuł dra Wojciecha Szafrańskiego "Upublicznianie kolekcji prywatnych w Polsce. Problemy prawne w praktyce."

Zachęcamy do lektury artykułu dra Wojciecha Szafrańskiego "Upublicznianie kolekcji prywatnych w Polsce. Problemy prawne w praktyce." opublikowanego w monografii red. P. Stec, P.P. Maniurka "Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna." wydanej przez Redakcję Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO w 2015 r.

Artykuł dra Wojciecha Szafrańskiego "Upublicznianie kolekcji prywatnych w Polsce. Problemy prawne w praktyce." znajduje się TUTAJ i jest dostępny na licencji Creative Commons na warunkach Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora dr. Wojciecha Szafrańskiego. Treść licencji dostępna jest na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Ze wstępu artykułu:     

    "Prowadzenie rozważań dotyczących problematyki prawnej kolekcjonerstwa (kolekcji) w Polsce w odniesieniu do praktyki, możliwe jest dopiero wtedy, gdy zna się sferę rodzimego kolekcjonerstwa. Dlatego też na wstępie warto poczynić kilka uwag, które pozwalają na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania kolekcjonerów w Polsce po 1989 r. oraz samej specyfiki zjawiska kolekcjonowania, wynikającego z istniejących warunków prawno-ekonomicznych."

Doktor Wojciech Szafrański jest absolwentem prawa na WPiA UAM, redaktorem "Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki", współredaktorem wraz z dr Alicją Jagielską-Burduk "Kultura w praktyce", z-cą redaktora naczelnego "Santander Art & Culture Law Review" i autorem książek, opracowań, artykułów, recenzji, katalogów wystaw.

Warto wiedzieć więcej

 • Polski Indeks Aukcji Sztuki - PIAST

  Wyniki wybranych aukcji wg onebid: Ecole (01.06.20) PIAST2-15 i PIAST3-38, WDA (01.06.20) PIAST2-15 i PIAST3-28,  Rempex (27.05.20)  PIAST2-38 i PIAST3-25, KDA (26.05.20) PIAST3-66 i PIAST3-42,...

 • Prace naukowe dotyczące kolekcjonerstwa - zbieramy informacje!

  Dr Milena Wożniak-Koch, rozprawa doktorska, Kolekcja i tożsamość. Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jako wyraz identyfikacji kulturowo-narodowej (1880-1939)....

 • Kalendarz Kolekcjonera 2020 i następne

  Czy ktoś podejmie się wykonania tego ważnego zadania? Chętnie podejmę się współpracy w tej sprawie!

 • Dzieła o niezwykłej historii

  Cenna inicjatywa DA Agra-Art służąca poszerzaniu kolekcjonerskiej wiedzy Link

 • Wikipedia - Kolekcjonerstwo

  Wikipedia zawiera podaną niżej definicję Kolekcjonerstwa. Czy ona oddaje sens tego co robimy? Według mnie pomija istotne wątki. Zapraszam do wymiany uwag w tej kwestii. Kolekcjonerstwo (łac....

 • Archiwum Historii Kolekcjonerek

  Bohaterkami Archiwum są kobiety, które żyły w różnych epokach i warunkach, miały rozmaite profesje i doświadczenia, różne zainteresowania i pasje, w tym kolekcjonerskie. Budowały własne kolekcje,...

 • Klasyfikacja kolekcji - czy jest kompletna?

  Na podstawie moich obserwacji środowiska kolekcjonerskiego sugeruję zastosowanie podanej niżej klasyfikacji. Skala występowania poszczególnych klas jest różna, od popularnych po jednostkowe...