Digitalizacja zbiorów kolekcjonerskich w archiwum społecznym

Interesująca propozycja dla kolekcjonerek i kolekcjonerów pragnących w ramach archiwum społecznego zdigitalizować swoje zbiory digitalizacja zbiorów w archiwum społecznym